Arhivă pentru Ianuarie, 2015

      

https://i2.wp.com/www.buciumul.ro/wp-content/uploads/2013/04/refuz_cardul-de-sanatate-cu-cip.jpg

  Persoanele care refuza in mod expres, din motive religioase sau de constiinta primirea cardului national vor depune o declaratie pe proprie raspundere in acest sens la casa de asiegurari de sanatate la care este luat in evidenta, insotita de cardul national in situatia in care acesta a fost distribuit, si vor face dovada calitatii d asigurat pe baza adeverintei de asigurat, avand o valabilitate de trei luni, eliberata la solicitarea asiguratului de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta.

Totodata, proiectul de act normativ prevede ca serviciile medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala se acorda in conditiile actelor normative in vigoare.

Surse : ” http://www.apologeticum.ro/2015/01/avem-alternativa-la-cardul-de-sanatate-adeverinta-de-asigurat-valabila-3-luni/”

Reclame